dyslexie in detentie

 

slimmer dan je baas,
dyslexie op het werk


Guardian artikel over Chemsford dyslexie project

"Dyslexie in Detentie"Inleiding


Dyslexie komt veel voor in gevangenissen. In september 2010 zijn Valk&Uil en een groep van penintentiaire docenten gestart met een project dyslexie in detentie . Dit project was onderdeel van het Europese project Breaking Barriers. Deze samenwerking uitgeroepen tot beste Europese project 2012 op het gebied van volwassen educatie.

Tijdens het regionale seminar van Breaking Barriers op 3 april 2012 is het startsein gegeven voor een pilot "identificatie en ondersteuning van dyslectische gedetineerden"
Nu heeft Valk&Uil een Grundtvig subsidie gekregen voor het organiseren voor de workshop ALIPPE . In maart 2014 komen 15 gevangenis docenten en gevangenis onderwijs specialisten naar Nederland. De leidraad is de aanpak zoals deze in de pilot is uitgeprobeerd. Het is echter ook een mooie gelegenheid om aan pear learning te doen. De deelnemers uit Wales, Ierland, Finland, Noorwegen en Zweden hebben al ervaring met begeleiding van dyslectische gedetineerden. Deelnemers uit Vlaanderen, Duitsland, Roemenie en Bulgarije hebben ervaring met taalvaardigheids programma's en willen meer weten over dyslexie.

Buitenlandse inspiratie


Uit Britse en Scandinavische onderzoeken blijkt dat 30 a 40% van de gedetineerden dyslectisch is. Zorgt dyslexie ervoor dat je in de gevangenis terecht komt??? Natuurlijk niet! Maar niet mee kunnen komen op school, daardoor gepest worden en wellicht minachting voelen van de leerkracht, kan wel grote gevolgen hebben.
Een Britse onderzoeker legt het als volgt uit: "Dyslexie - als het op school niet is ge´dentificeerd en ondersteund - geeft een dramatische risicovergroting voor uitval in het onderwijs, verlaging van het zelfbeeld, en beperkte arbeidskansen; Dit zijn allemaal criminaliteit bevorderende factoren!"