dyslexie in detentie

 

slimmer dan je baas,
dyslexie op het werk


Guardian artikel over Chemsford dyslexie project

Het project "dyslexie in detentie"


In 2009 kwam de landelijke contactpersoon van het penitentiair onderwijs in contact met Jan van Nuland (Valk&Uil). Zij wilde meer weten over dyslexie en werd enthousiast door het boek "Slimmer dan je baas". Zo werd de basis gelegd van een project "dyslexie in detentie".
Dit project werd door Dienst JustitiŽle Inrichtingen (DJI) goedgekeurd, maar kende 1,5 jaar lang geen structurele vergoeding. De Stichting Dyslexie Fonds gaf enige steun, maar aanvullende fondsen zijn nog steeds belangrijk.

Zo'n 50 docenten en bibliotheek medewerkers namen deel aan de introductiedag, en circa 20 docenten en bibliotheekmedewerkeers werkten 1Ĺ jaar mee om het onderwijs in de gevangenis meer dyslexievriendelijk te maken.

In dit project leren docenten hoe ze mogelijk dyslectische gedetineerden een vragenlijst kunnen laten invullen (het BDA screeningsinstrument) om te constateren of er sprake is van dyslexie. Daarnaast leren zij hoe zij dyslectische gedetineerden naar de les kunnen trekken. Eťn mogelijkheid is om de laaggeletterden te lokken met voorleesboeken. Hiermee is in de gevangenis nog geen ervaring. Er zijn nu contacten gelegd met Dedicon en met leveranciers van apparatuur. Valk&Uil werkt tevens met Jolanda van den Bergh ( BergH en leren)aan een dyslexievriendelijke alfabetisering methode. Het project geeft hiermee de basis waarmee dyslectici elkaar ondersteunen in taalvaardigheid (peer learning) waarmee de stap naar re-integratie in de maatschappij wordt bevorderdToekomstige ontwikkelingen


Het programma Modernisering Gevangenis Wezen geeft aandacht aan gerichte projecten die ondersteuning geven aan meer mogelijkheden bij terugkeer in de maatschappij. De directie van DJI heeft herkend dat leermoeilijkheden mogelijk een factor hierbij kan zijn. Dit onderwerp wordt nu op de agenda van van het ministerie gezet.

Het project "dyslexie in detentie" blijkt nu een inspiratie te zijn geweest.
Er wordt nu binnen het nieuwe programma naar mogelijkheden gezocht om zowel meer dyslectische gedetineerden naar het onderwijs te halen, als om het onderwijs in de gevangenis stapje voor stapje dyslexievriendelijk te maken. Met in feite een geringe investering in penitentiair onderwijs, kunnen immers gedetineerden gemotiveerd worden om betere basiskwalificaties te ontwikkelen voor reguliere functies in de maatschappij.