dyslexie in detentie

 

slimmer dan je baas,
dyslexie op het werk


Guardian artikel over Chemsford dyslexie project

Het pilot project
"identificatie en ondersteuning van dyslectische gedetineerden"


Het programma Modernisering Gevangenis Wezen geeft aandacht aan gerichte projecten die ondersteuning geven aan meer mogelijkheden bij terugkeer in de maatschappij. De directie van DJI heeft herkend dat leermoeilijkheden mogelijk een factor hierbij kan zijn. Dit onderwerp is nu op de agenda van van het ministerie gezet.

Binnen het programma Terugkeer Activiteiten (TRA) is een dyslexiepilot gehouden om zowel meer dyslectische gedetineerden naar het onderwijs te halen, als om het onderwijs in de gevangenis stapje voor stapje dyslexievriendelijk te maken. Met in feite een geringe investering in penitentiair onderwijs, kunnen immers gedetineerden gemotiveerd worden om betere basiskwalificaties te ontwikkelen voor reguliere functies in de maatschappij.

De pilot is in de periode april 2012- april 2013 uitgevoerd in de penitentiaire inrichtingen (PI's) van Heerhugowaard, Veenhuizen en Nieuwersluis. De pilot bestaat uit het voorleggen van een screeningsformulier aan alle binnenkomende gedetineerden, en uit een cursus. De cursus bestond uit 6 lessen van 2 uur. In 6 weken kregen de cursisten zicht op de mogelijkheden van dyslexie! Een penitentiaire docenten gaven de lessen.

De cursus in de PI Heerhugowaard was de eerste die werd voltooid. De 8 cursisten zijn tot het eind de cursus blijven volgen. De reacties waren ontroerend enthousiast.De meeste deelnemers zagen erg positief terug op de cursus. Velen wilden nu verder met leren. Geloof krijgen in de eigen mogelijkheden was ook het voornaamste doel. Dyslectische gedetineerden zijn waarschijnlijk al vroeg door hun dyslexie het geloof in eigen taalvaardigheid kwijt geraakt. Als een dyslectische volwassene zijn eigen leerstijl ontdekt, dan kan hij veel meer dan hij altijd heeft gedacht.

De door Valk&Uil ontworpen dyslexie cursus vroeg wel wat van de docenten. De aanpak was geen les zoals men gewend was te geven, maar meer een workshop waarbij veiligheid en het leren van elkaar belangrijk was. De docenten werden uitgedaagd om gedurende de cursus lesmateriaal aan te reiken dat in teken stond van een door de deelnemer gekozen eigen betekenisvol onderwerp. Op deze manier werden de veelal laaggeletterde deelnemers verleid over dit onderwerp te gaan lezen en een mindmap te maken. Ondanks de onderlinge verschillen ontdekt men dan dat de ander tegen dezelfde dingen aanloopt die met het dyslectisch zijn te maken hebben.

De meeste docenten gaven aan dat zij veel geleerd hadden en blij waren om meegedaan te hebben: "Dit was heel arbeidsintensief en wij hadden ook een echt 'moe-gevoel' toen de pilot was afgelopen. Ook in de weekenden kwamen wij er niet los van. Maar sommige dingen kunnen we ook gebruiken in onze lessen. We zijn er als docent zeker door gegroeid!"