de kracht van dyslexie

 


"slimmer dan je baas,
dyslexie op het werk"

Valk & Uil biedt nieuw perspectief aan dyslectische volwassenen

Sinds 2003 zijn er voor veel onderwijs instellingen (*1) trainingen voor dyslectische volwassenen verzorgt. Samen met Nel Hofmeester werd er voor de TU Delft een cursus gestart voor dyslectische studenten. Directeur en trainer Jan van Nuland leverde eerst zijn ervaringsdeskundige bijdrage aan het lesconcept van Nel Hofmeester. In het kader van het landelijke stimulerings programma IMPULS werd voor Hogeschool Windesheim door Jan van Nuland en Thea van Kemenade ook een dyslexietraining voor docenten en begeleiders ontwikkeld. In 2005 trok Nel zich terug en ontwikkelde Jan de cursus voor studenten verder. Hij heeft sindsdien ook vele informatie middagen en trainingen voor docenten, studentendecanen en studiebegeleiders(*2)

Een eigen visie op dyslexie kwam tot stand op basis van zowel de ervaringen met dyslectische volwassenen in workshops en coaching als via het bestuderen van literatuur. Boeken als "Dyslexia at the workplace", "De gave van dyslexie" (Ronald Davis) gaven de eerste steun aan de overtuiging dat het bij dyslexie over meer gaat dan moeite met lezen en schrijven. Dit werd meer wetenschappelijk onderbouwd door "het handboek dyslexie" (Sally Shaywitz); "The and the Squid"(Marian Wolf); en "Dyslexia in Adults".

De Stichting Dyslexie Nederland vroeg aan Sjan Verhoeven en Jan van Nuland om hun inmiddels unieke deskundigheid op het gebied van dyslexie bij volwassenen om te zetten in een boek. Het boek "Slimmer dan je baas, dyslexie op het werk" kwam tot stand via de schrijfkaliteiten en tomeloze inzet van "ghost writer" Fiona van Schendel en werd over de laatste hobbels getrokken door de helaas veel te vroeg overleden schrijfster Frederieke Hijink.

Met de aanpak van Valk&Uil worden de cursisten zich bewust van hun sterke kanten, en hoe die effectief in te zetten bij het lezen, schrijven, het communiceren met "de anderen" en het organiseren van hun studie en leven. Aan docenten en professionals van Universiteiten, ROC's en Penitentiaire Inrichtingen is uitgelegd hoe het "anders denken en leren" te herkennen is, en hoe men hun lessen en begeleiding op redelijk eenvoudige manier "dyslexievriendelijk" kan maken.

(*1)Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft, Leiden Universiteit, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, Universiteit Tilbur, Open Universiteit, AVANS Hogeschool, HAS den Bosch, Saxion Hogeschool
(*2)Erasmus Universiteit Rotterdam, Leiden Universiteit, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Tilburg, Windesheim Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, AVANS Hogeschool, HAS den Bosch, Saxion Hogeschool, Haagse Hogeschool.

Valk&Uil werkt samen met / zet de expertise in van:Jolanda van den Bergh:      Bergh en Leren

Fiona van Schendel:           "Ghost writer van Slimmer dan je baas"

Marzenka Rolak:                 Dyslexie Centrum Rotterdam

Karin de Jager:                   Woortblind dyslexie helptelefoon

Chantal Fransen:                One of usDe naam Valk & Uil komt van:


Elk meent zijn uil een valk te zijn,


een oud spreekwoord wat betekent:

ieder houdt het zijne (zijne kinderen, zijn werk, zijn liefje) voor uitnemend;

  • latijn: quisquis amat ranam, ranam putat esse Dianam;
  • fries: elts mient dat syn le in falk is   of ook:
  • fries: elts hldt syn eigen protter (spreeuw) for in lyster.
Ook een uil wordt, evenals de valk, gebruikt voor de vogelvangst; Vandaar dit spreekwoord, dat wordt aangetroffen bij Spieghel, 285; Cats I, 417:

Siet! 's vrijers gunstigh oogh dat kan de schoonheyt maken;
Elck acht sijn uyl een valck, en boven eygen mal,
Soo wil men dat het volck het soo geloven sal.

Zie ook Smetius, 189:
Eenen jeghelicken dunckt sijn uyltjen, een guyltjen;

bl. 265:
Elck een dunckt sijn uyltje een duyfjen te zijn;

De Brune, 43; 462; Bank. I. 282; Pasquilmaecker, 28:
Ider meent toch syn Uyl een Valck te sijn,
en heeft sijn liefje lief, schoon wasse besnot;

Paffenrode 76; Rotgans, Boerekermis (anno 1790), bl. 33:
Elk noemt zijn Uil een Valk, zijn koekoek Nachtegaal;

Tuinman I, 83; Sewel, 807:
Elk meent dat zyn uil een valk is, every one thinks his own geese swans (ook every mother thinks her sprats are herrings);

Harreb. II, 350; Antw. Idiot. 1279:
iederen uil meent dat zijn jongen valken zijn;

Joos, 176:
ieder uil meent zijn jong een valk te zijn;

en vgl.
het hd. jeder hlt seine Eule fr einen Falken oder jeder sieht seine Eule fr eine Nachtigall an,

dat herinnert aan De Brune, Bank. I, 379:
Elck meent, dat zijn koeckoeck fraeyer zinght, als een anders nachtegael.